​​ اس ام اس های فلسفی جدید

اس ام اس های فلسفی جدید

اس ام اس های فلسفی جدید

images3 اس ام اس های فلسفی جدید

 

دَر هَر شکَن زلف گره  گیر تو دامی ست این سلسه یک حَلقه ی بیڪار نَدارد .
°

°

°

°

°

برای فریـب دادن
عده ای را شیر می کنند و عده ای را خر !
مواظب باشید حیوان صفت نشوید
بازنده ، بازنده است !
چه درنده،چه چرنده .
°

°

°

°

°

بردمن (مایکل کیتون) به مایک (ادوارد نورتون) : مردم عاشق خون و خون ریزین، عاشق بزن بزن، نه وراجی‌های مزخرف فلسفی آدم افسـرده و داغونی مثل تو.

.

.

.

°

°

°

°

°

به جرم وسوسه
چه طعـنه ها که نشنیدی حوا
پس از تو !
همه تا توانستند آدم شدند
چه صادقانه حوا بودی !
و چه ریاکارانه آدمیم  .
°

°

°

°

°

چنان قوی باشـید که از آدم های نالایق بگذرید
و آنقدر صبور که برای آدم های لایق به انتظار بنشینید .
°

°

°

°

°

هیچ دَستی خاـلی نیست، اگر اهل قنوت باشد .
°

°

°

°

°

ارزش آدما تو زندگیـت به خاطراتیه ڪه واست میسازن .
°

°

°

°

°

همیشه روز را با اندیشه ای مثبت به پایان رسانید
مهم نیست که چقدر سخت گذشت!
فردا فرصـتی تازه است برای بهتر کرد آن .
°

°

°

°

°

هرگز مجسم نکن در برابر فاجعه ای که هنوز اتفاق نیفتاده چگونه باید عزا بگیری .
°

°

°

°

°

قـطره های کوچک آب !
اقیانوس بزرگ را می سازند
دانه های ڪوچڪ شن !
ساحل زیبا را
لحظه های کوتاه
شاید بی ارزش به نظر برسند، اما .


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>