​​ شعرهاي اس ام اسي باحال جدید

شعرهای اس ام اسی باحال جدید

شعرهای اس ام اسی باحال جدید

fu306 شعرهاي اس ام اسي باحال جدید

نمی دانم که بودی یا چه بودی
ولی بی حرف، قلبم را ربودی
نمی دانم که هستم یا چه هستم
ولی هر لحظه در فکر تو هستم

+++++++++++++++++++++++

کاسب کهنه کار من! باز بساط می کنی؟
جنس دلت به شهر ما، خوب فروش می کند، عشق حراج می کنی؟
قلب اجاره می دهی؟ نرخ خریدنت مرا، خانه به دوش می کند…

+++++++++++++++++++++++

تو صمیمی تر از آنی که دلم می پنداشت
دل تو با همه آینه ها نسبت داشت!

اس ام اس

تو این دنیا، تو این عالم، میون این همه آدم
ببین من دل به کی دادم، به اون کس که نمی خوادم
دلم شیشه، دلش سنگه، واسه سنگ


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>