​​ اس ام اس های دلشکسته

اس ام اس های دلشکسته

اس ام اس های دلشکسته

fu80 اس ام اس های دلشکسته
وقتی که می رفتی، بهار بود

تابستان که نیامدی، پاییز شد

پاییز که برنگشتی، پاییز ماند

زمستان که نیایی ،پاییزمی ماند

تو را به دل پاییزی ات

فصلها رابه هم نریز

* * * * * * * * * * * اس ام اس* * * * * * * * * * * *

تو صادقانه گفتی در خانه قلبت هیچ جایی برای من نیست

من بر قلب سنگی ات بوسه می زنم که با من صادق بود

* * * * * * * * *اس ام اس * * * * * * * * * * * *

مطمئن باش ، برو …

ضربه ات کاری بود ، دل من سخت شکست …

و چه زشت به من و سادگیم خندیدی

به من و عشقی پاک ، که پر از یاد تو بود …

و به این قلب یتیم

که خیالم می گفت تا ابد مال تو بود …

تو برو تا راحت تر

تکه های دل خود را آرام سر هم بند زنم


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>