​​ جدیدترین اس ام اس هاي موفقيت

جدیدترین اس ام اس های موفقیت

جدیدترین اس ام اس های موفقیت

fu383 جدیدترین اس ام اس هاي موفقيت

تجربه بهترین درس است هرچه که حق التدریس ان گران باشد.

——————————————-

من خودم را محتاج نمی دانم ،زیرا طریقه قناعت را یاد گرفته ام.

——————————————-

کاری که در راه خدا باشد ، مزد خدای همراه دارد.

اس ام اس های موفقیت

نبوغ را می توان به عبارت دیگر،پشتکارو بردباری و شکیبایی گفت.

——————————————-

اتلاف وقت،خودکشی واقعی است.

——————————————-

پرسش های ما افکار ما را می سازد.

اس ام اس های موفقیت

پیروزی نصیب کسانی می شود که بیش از همه استقامت دارند.

——————————————-

برای تقویت اراده بهترین وقت ایام جوانی است.

——————————————-

وقت سعادت مند بودن امروز است نه فردا.

اس ام اس های موفقیت

جدیت و پشتکار مقصد را نزدیکتر می کند.

——————————————-

راز موفقیت در ثبات قدم نهفته است.

——————————————-

راز موفقیت را در زندگی کسانی اموخته اند که در زندگی موفق شده اند.

اس ام اس های موفقیت

امروز تصمیم بگیرید به جای ان که قرباین تغییر باشید ، استاد تغییر باشید.

——————————————-

اگر ارده کنید مشکلات در مقابل شما پوچ می شوند.

——————————————-

اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد،در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار.


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>