​​ اس ام اس های جدید فلسفی
Xبستن تبلیغات

اس ام اس های جدید فلسفی

اس ام اس های جدید فلسفی

fu1206 اس ام اس های جدید فلسفی

شهرت چون رودی است که اشیاء سبک و تو خالی را در سطح نشانده و اشیاء گران و پر مغز را در قعر خود فرو می برد – فرنسیس بیکن

______________________

ژرفای اندیشه به جوانی تعلق دارد ، وضوح آن به پیری – نیچه

______________________

با مشت گره شده ، هرگز نمی توانید دستی را بفشارید – ایندیرا گاندی

______________________

آدم تنها ، خیلی زود دستش را در دست هر آن کس که با او رو بربرو شود می گذارد – نیچه

______________________

عشق ، قدرتی چنان توانمند است که جز با هجرت بر آن غلبه نتوان کرد – miguelde cerrvantes

______________________

بخشش از انسان های ضعیف بر نمی آید . بخشش مخصوص انسان های بزرگ است – گاندی

______________________

تنها کسانی که بر کره خاکی جستجو گر جاودانگی بوده اند ، به جاودانگی باز خواهند گشت – جبران خلیل جبران

______________________

این که هر روز نوزادی متولد می شود ، یعنی خداوند هنوز به آینده انسان امیدوار است – رابیندرات تاگور

______________________

در عشق ، جان را آرامشی نیست . چرا که هر چه به چنگ آوری ، در آرزوی بیشتری – مارسل پروست

______________________

اگر ترا رویایی باید ، رویایی بزرگ را دریاب – Guilford Dudly

______________________

کامیابی ، انسان های بیشماری را به وادی ناکامی کشانیده است – سیدنی آدامز

______________________

پرستشگاه ها بسیارند ، اما ستایش گران در روح و در راستی ، اندک – جبران خلیل جبران

______________________

راستی را می خواهی بشناسی ، نه به گفته هایش ، بلکه به نا گفته هایش گوش بسپار – جبران خلیل جبران

______________________

تو می توانی تمام آن چیزها باشی که رویایی در دلت بود اگر عزم آن کنی که بکوشی ، اگر خود را بیشتر باور کنی – کالین مکارتی

______________________

اندوهگین بودن یک انسان خوب ، گستاخی در برابر خداوند است – ادوارد ونگ

______________________

قلب انسان خیلی زود می شکند و در عین حال می توان قطعات آن را جمع آوری کرد و به راحتی به یکدیگر پیوند داد – فرانسیس ساگان

______________________

زندگی را شادمانه آغاز کن ، نشنو که چه می گویند ، نه ببین که چه می کنند . زندگی از آن توست ، شاد زندگی کن – حسین رحمت نژاد

______________________

چگونه می توانیم نغمه ی کشتزاران را بشنویم ، آنگاه که گوش هامان آزمند شنیدن هیاهوی تمدن است ؟ – جبران خلیل جبران

______________________

تابش یک اندیشه گرم برای من بیش از پوس ارزشمند است – توماس جفرسون

______________________

چه شکوهمند است داشت یک دوست ، اما با شکوه تر ، دوست کسی بودن است – ریچارد ونگر

منبع بیتوته


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>