​​ اس ام اس غمگین شهریور 94
Xبستن تبلیغات
>

اس ام اس غمگین شهریور ۹۴

اس ام اس غمگین شهریور۹۴

download 2 اس ام اس غمگین شهریور 94

اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود

تو گندم را بی اعتبار کردی

……………………….

سخت است گلدان باشی

برای گلی که مصنوعی ست

………………………

نا امیدانه تیغ را رها می کنم

خودکشی برای زنده هاست

……………………..

بیش از این انتظار کشیدنم بیهوده است

تو نمی آیی !

این را از عرق شرم پنجره فهمیدم

…………………………

نگران تاول دستانت بودم

وقتی به من تبر میزدی

……………………….

چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان

برگ هایی که روزی برای آرامش،به سکوتشان پناه میبردیم


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>