​​ شعر کوتاه کودکانه

شعر کوتاه کودکانه

شعر کودکانه مرغ قشنگم

شعر کوتاه کودکانه

ba3193 350x229 شعر کوتاه کودکانه

شعر کوتاه کودکانه

مرغ قشنگم

مرغ قشنگم قدقدقدا می کنه
شاید داره منو صـــدا می کنه

دونه می خواد تا بخوره
برای من تخــــــم بذاره

یه مشت دونه بر می دارم
برای مرغـــــــم می پاشم

یه کاسه ی آب میارم
جلوی مرغـــم میذارم

اون می خوره آب و دونه
بعدش میــــره توی لونه

می خوابه قدقد می کنه
برای من تخــــم می کنه

مهری طهماسبی دهکردی

 

——————-

X شعر کوتاهX شعر کوتاه قشنگX شعر جدید کودکانهX شعرکودکانهX متن وشعرشعر کوتاه کودکانهX شعر کوتاه کودکانه مرغX شعرمرغX کوتاه کودکانه

منبعbeytoote.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>