​​ جمله جدید و زیبای معنی دار

جمله جدید و زیبای معنی دار

0000018 350x232 جمله جدید و زیبای معنی دار

 

حقیقت این است!!

فرودگاه ها ، بوسه های بیشتری از سالن های عروسی به خود دیده اند!!!

و دیوار بیمارستان ها، بیشتر از عبادت گاه ها دعا شنیده اند!!!

به راستی چرا این گونه ایم؟

همه چیز را موکول می کنیم

به زمانی که چیزی در حال از دست رفتن است!!!

 

——————–

X جمله جدید و زیبای معنی دارX جمله جدید و زیبای معنی دار۹۴X جمله جدید و زیبای معنی دار مردادX جمله جدید و زیبای معنی دار شهریورX جمله جدید و زیباX متن معنی دار

منبعhttp://mansouri92.mihanblog.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>