​​ جوک گریستن شیشه

جوک گریستن شیشه

جوک گریستن شیشه

 

می گویند شیشه ها احساس ندارند ، اما وقتی روی
شیشه ی بخار گرفته نوشتم
دوستت دارم ، آرام آرام گریست …
.
.
.
.
.
یه بار نوشتم :

دوستت ندارم ، بازهم گریست !!
یه بار دیگه نوشتم : سلام ،خوبی شیشه ؟ باز گریست !!
فکر کنم افسردگی داره دیوانه … !!!


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>