​​ ایستادن روی دست ها توسط پسر عابدزاده

ایستادن روی دست ها توسط پسر عابدزاده

543667jamnews ir3 350x350 ایستادن روی دست ها توسط پسر عابدزاده

 

این تمرین بدنسازی و ایستادن روی دست ها را از بین گلرهای ایرانی تنها کسی می تواند انجام دهد

که یک عمر با احمدرضا عابدزاده تمرین کرده باشد، یعنی پسرش امیررضا.

منبعhttp://www.afkarnews.ir

 


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>