​​ اس ام اس شب قدر 94

اس ام اس شب قدر ۹۴

fu460 اس ام اس شب قدر 94

 

خیر، برکت، خرسندی، سلامت، خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت، توشه شب قدرتان باد.
اس ام اس شب قدر پیامک شب قدر ۹۴
امشب … از آسمان باران انا انزلنا بر فرق زمین می بارد … امشب چشمانم را

با آب توبه می شویم و کلام قرآن در دهانم می ریزم تا خواب چشمانم را نیازآرد …
اس ام اس شب قدر پیامک شب قدر ۹۴
مبادا لیلة القدرت سر آید گنه بر ناله ام افزونتر آید مبادا ماه تو پایان پذیرد ولی این

بنده ات سامان نگیردشب قدر، فصل نزول انوار رحمانی بر بوستان جانهای روحانی است.
اس ام اس شب قدر پیامک شب قدر ۹۴

اس ام اس شب قدر پیامک شب قدر ۹۴
شب قدر، شب حضور روح و ملایک در محضر امام زمان (عج) است.
هلو اس ام اس
شب قدر، شبی است که در عرصه آن انسان، ره صد ساله را یک شبه طی می کند.
اس ام اس شب قدر پیامک شب قدر ۹۴
شب قدر، حاوی نهر نوری است که در زلال پر برکت آن جان مؤمنان از گناه تطهیر

می شود.
اس ام اس شب قدر پیامک شب قدر ۹۴
شب قدر، طلایه دار فلاح و رستگاری عارفان عاشق و عاشقان بیدل در بین شبهای سال

است.
اس ام اس شب قدر پیامک شب قدر ۹۴
شب قدر، آوای ایمان را در گوش جان مؤمنان به غیب نجوا می کند.

منبعhttp://yegirls.persianblog.ir

اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر ۹۴,اس قدر, اس شب قدر, اسمس شب قدر۹۴, اسمس شب قدر, پیامکهای شب قدر

 


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>