​​ عاقبت خوردن جوجه تیغی

عاقبت خوردن جوجه تیغی

alalam 635710197176387267 25f 4x31 350x201 عاقبت خوردن جوجه تیغی

 

مار عظیم الجثه بر اثر بلعیدن جوجه تیغی بزرگ، منفجر شد!

alalam 635710197292939753 25f 4x3 350x190 عاقبت خوردن جوجه تیغی

alalam 635710197388049753 25f 4x3 350x192 عاقبت خوردن جوجه تیغی
این مار ۴ متری که در نزدیکی دریاچه ایلاند در آفریقای جنوبی، جوجه تیغی بزرگی را بلعیده بود، نتوانست آن را هضم کند و تیغ های لقمۀ بزرگ تر از دهان، مار نگون‌بخت را متلاشی کرد.

منبعhttp://amozande.ir/885851


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارhamid گفته است :

حالم بهم خورد.عجب نفهمی جوجه تیغی خورده


ارسال نظر


>