​​ اس عشقولانه سایت

اس عشقولانه سایت

7777 اس عشقولانه سایت

 

گرگ ھم کھ باشی

عاشق بره ای خواھی شد

کھ تو را بھ علف خوردن وا می دارد

و رسالت عشق این است

شدنِ آنچھ نیستی !

.

.

.

اگھ عاشقت نبودم ، پا نمی داد این ترانھ

بی خیال بد بیاری ، زنده باد این عاشقانھ . . .

اس عشقولانه

من دیوانھ ی آن لحظھ ای ھستم کھ تو دلتنگم شوی

و محکم در آغوشم بگیری

و شیطنت وار ببوسیم

و من نگذارم !

عشق من ، بوسھ با لجبازی ، بیشتر می چسبد !

.
اس عشقولانه
.

ھرگز نفھمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن

بھ ھر حال دارم فراموش میکنم فراموش شدنم را . . .

اس عشقولانه

ھیچ میدانستی

زیباترین عاشقانھ ای کھ برایم گفتی

وقتی بود کھ اسمم را با “میم” بھ انتھا رساندی . . .

.
اس عشقولانه
.

دل خوشم با غزلی تازه ھمینم کافی ست

تو مرا باز رساندی بھ یقینم کافی ست

قانعم ، بیشتر از این چھ بخواھم از تو

گاه گاھی کھ کنارت بنشینم کافی ست . . .

اتاق تنھاییم پا بھ ماه اتفاق تازه ایست

بھ گمانم یکی نبود قصھ ھای من در راه است . . .

.
اس عشقولانه
.

عاشق ترین مرد ، آدم بود

کھ بھشت را بھ لبخند حوا فروخت . . .

اس عشقولانه

 

منبعhttp://siahpooshsms.parsiblog.com


تمامی محصولات زیر در حراج ویژه تابستان 94 با تخفیف به فروش میرسد

کیف لوازم آرایشی رولی

ساعت اسپرت طرح پوما

ساعت دخترانه آل استار

ساعت بند چرم زنانه طرح بهار

آویز کاور و نگهدارنده کیف

کاور و نگهدارنده جواهرات

ساعت زنانه طرح آلیس

 ساعت زنانه طرح والار نگین دار

ساعت زنانه الیزابت

ساعت اسپرت مردانه Bistec

پایه عکاسی مونوپاد ریموت دار

کیف همه کاره لمسیارسال نظر


>