​​ اس ام اس روزه گرفتن

اس ام اس روزه گرفتن

اس ام اس روزه گرفتن

771 اس ام اس روزه گرفتن

اولی :امسال روزه می گیری؟

دومی :آره اگه خدا بخواد…

اولی :منم میگیرم ولی آخه کدوم پزشکی این همه سختی رو برای بدن تایید میکنه؟

دومی :همونی که وقتی همه پزشکا جوابت کردن برات معجزه میکنه …


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>