اس ام اس عاشقانه سایتها

اسمس جدید عاشقانه,اسمس جدید عاشقانه94,اسمس جدید,اسمس عاشقانه,جدیدترین اسمس جدید عاشقانه,اسمس جدید عاشقانه تیر94,اسمس جدید عاشقانه زیبا,اسمس جدید عاشقانه قشنگ,اسمس جدید عاشقانه ها,اسمس جدید عاشقانه سایتها

 

گاهی اگر توانستی،اگر خواستی،اگر هنوز نامی از من درسر داشتی نه در دل!درکوچه تنهایی من قدمی بگذار،شلوغیه کوچه ظاهریست،نترس،بیا…
نگاهی پرت کن و برو همین.
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
اولین باری که صدای گامهایت را دوست نداشتم، وقتی بود که می رفتی!
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
سرگردانم
وقتی مرثیه جدایی پایان بندی تمام خاطراتی است,که تداعی گر آغازی ناب هستند,دیگر چه معنایی دارد حس آغازی دوباره؟!

انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
مــــدتی ست گذشته ام از خــویش… یـــادم بــــخیر
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻤﻼﺗﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ !
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﺖ ﺧﻠﻊ ﻣﻘﺎﻡ ﺷﺪﻥ ؛ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﯼ . .
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
ﻤﺎﻡ ﺷﺪ . . .
من ﺑﻪ عقد ﻏﻢ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻡ . . .
ﺧﯿﻠﯽ دیر ﺁﻣﺪﯼ !
خیلی دیر . . .
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
از وقتی تو رفتی ، آینده هیچ وقت نیامد که هیچ
گذشته هم هیچ وقت نگذشت . . .
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
غم دنیاست ، وقتی عشقت دور از اینجاست ، وقتی دل بی رمق و خسته و تنهاست
غم دنیاست ، دل آدم بشه حساس ، وقتی عشقت تو دلش نباشه احساس . . .
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
ترسم از آن است که خدا آنقدر این پا آن پا کند که تمام شود تاریخ مصرف ِ تمام ِ آرزوهایم . .
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
گونه هایت خیس اســـت . . .
باز با این رفیق نابابـــــت . . نامش چه بود ؟ هان ! باران . . .
باز با “باران ” قدم زدی
؟
هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها . . .
همدم خوبی نیست برای درد ها . . .
فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس و خیس تر میکنــــــد . .
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
انـگـشـتـانـم به لُـکـنـت می افتند… !
آری ،…
تنها دلخوشی ام نگریستن به
چراغ روشن ID یاهو وفیس بوکت و
یاصحبت کردن با عکس پروفایلت در خلوتم است…
و این بدترین نوع از دلتنگیها و ناتوانیها ست!!!

خـدایـا جـانـم را بــگــیـر ..
ولـــی . . . !
زنـدگـی مـن اوسـت …
تـو را قـسـم … !
زنـدگـی ام را از مـن نـگیـر
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
باید بنویسم .
هنوز هم باید بنویسم .
هر چند دیگر بهانه ای برای نوشتن ، بهانه ای برای خندیدن ، بهانه ای
برای گریستن ، بهانه ای برای زندگی کردن دیگر بهانه ای برای هیچ
چیزی وجود ندارد .مدتهاست نگریستم .
حتی مدت هاست که نخندید ه ام .
راستی من کیستم .
مدتهاست که دیگر خودم را نمی شناسم .
به من بگوید من کیستم ؟
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.

می شود در همین لحظه
از راه برسی و
جوری مرا در آغوش بگیری
که حتی عقربه ها هم
جرات نکنند
از این لحظه عبور کنند؟؟؟
و من به اندازه ی تمام روزهای
کم بودنت
تو را ببویم و
در این زمان متوقف
سالها در آغوشت زندگی کنم
بی ترس فردا ها…

هـــمــیــشــه نــــه
ولــــی گـــاهـــی
مــیــان بـــودن و خـــواســتـن
فــاصـلــه مـــی افــتــد
یه وقــتــهــایـــی هـــســت کـــه
کــســی را بـــا تــمـــام وجــــود میخواهــــی
ولــــــی نــــبـــــــایــــد کــنـــارش بــــاشـــ
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
شهر
پر است از خاطره های با تو بودن
باران که مے بارد
همه چیز
تازه مے شود
و من به زخم کهنهء نیمکتے فکر مےکنم
که بر تنش حک شده بود:
“آمدم… نبودی”
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
چتر می خواستم چکار
منی که خیس خاطرت بودم
باران بهانه ام بود
دستهایت سقف دلتنگیم شود
-وای باران مرا برد
و تو ندانستی
مرا هراسی از بارش نبود
که آغوشت را می خواستم
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
ﯾﻬﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﻋﻮﺽ ﺷﯽ
پست هاﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﺰﺍﺭﯼ
ﺗﻮﯼ ﭼﺖ ﻫﻤﺶ ﺁﯾﮑﻮﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﯿﺬﺍﺭﯼ
ﺁﻫﻨﮓ ﺷﺎﺩ ﭘﻠﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﯾﻪ ﻣﺪﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪﯼ
ﻭﻟﯽ
ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﮐﻢ ﻣﯿﺎﺭﯼ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻏﻢ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺕ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ
ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻬﺶ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺁﻫﻨﮕﺎﯼ ﻫﻤﯿﺸﮕﯿﺘﻮ ﭘﻠﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺗﻤﻮﻡ ﺍﻭﻥ
ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ..
آره تو اینی
یه قهوه که هر چی شکر بریزی بازم همون تلخیه ناب و داره…
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
چقــدر دلم تمام شدن می خواهـد …
از آن تــمام شدن هایــی که بشــود نقــطه سرِ خط …
و آنگـــاه دیکــته تمــام شـود !
و من دیگــر آغـــاز نشــــوم …

خــــود آزاری یعنــــی :
میــــری اونجاهایــــی کـــه باهاش خاطــــره داشتــــی ؛
و بعـــــد بــــه یــــادش مــــیمیری … !
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
بیا تمامش کنیم …
همه چیز را …
که نه من سد راه تو باشم و نه تو مجبور شوی به ماندن .
نگران نباش .
قول می دهم کسی جای تو را نمی گیرد .
اما فراموشم کن .
بیخیال من …
بیخیال همه خاطره های ریز و درشتی که جا گذاشتی ،
بیخیال دفترهایی که یکی بعد از دیگری پر می شدند از نامه هایی که تو هرگز نخوندی …
بیخیال دلی که شکست ،
بیخیال ،
بخند …
تو که مقصر نبودی.
من این بازی را شروع کردم .
خودم هم تمامش می کنم …
می دانی ؟
گاهی نرسیدن زیباترین پایان یک عاشقانه است .
بیا به هم نرسیم
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
صدای پایش آرام آرام به گوشم می رسد
چیک چیک
گونه ام را بوسید
نم نم
از گوشه چشمم چکید
باز هم خاطراتم زنده شد
“من و تو به یاد باران
یا شاید
به یاد تو ،من و باران”
فرقی نمی کند
چه در کنارم باشی
چه در کنارش باشی
زیر باران یاد تو مرا خیس میکند !
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.

 

 

منبعhttp://www.rahafun.com

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *