​​ متنهای فوق العاده قشنگ سایتها

متنهای فوق العاده قشنگ سایتها

fu7044 350x350 متنهای فوق العاده قشنگ سایتها

 

هه …!!

مرا چه به فلسفه …!

من هنوز در منطق چشمانت مانده ام …!!

::

::

بهانه های دنیا

تو را از یاد من نخواهند برد …

من تو را در قلبم دارم

نه در دنیـــا …

::

::

جا زیاد است برایِ منِ گنجشک امــا …

به درختـــان خیابـــان تو عادت دارم ...!!

::

::

در کنـــار هم بودن

اگر دیــروزها لطفی نداشت …

ارزش دیروزها را امروز باور میکنیم !!!

::

::

بخاطر عشق خودت زنده نباش

بخاطر کسی زنده باش که

به عشق تو زنده اس …

::

::

هنوز هـــم

از بیــن کارهــای دنیـــا

دل بستن به دلتـــــ

بیشتـــر به دلــم می چسبـــد

::
::

سِر ِ عاشق شدنم لطف طبیبانه ی توست …

ورنه عشق تو کجا,این دل بیمـــار کجــا

::

::

واقعیت اس جاذبه تو …

از بس جذابی

می خواهم تو را به نیوتن ثابت کنم …

::

::

تو

میان دو قطعیت بی تردید زندگیم

تولد و مرگ

سزاوارترین پدیده خدایی

برای عشق ورزیدنم ...

textbaz.blog.ir

منبع


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>