​​ پیامک رمانتیک

پیامک رمانتیک

index6 پیامک رمانتیک

آسمان می بارد گل میمیرد، تو نه گل باش نه آسمان، زمین باش تا آسمان برای تو بگرید و گل برای تو بمیرد

سیه چشمی به کار عشق استاد، به من درس محبت یاد میداد، مرا از یاد برد آخر، ولی من بجز او عالمی را بردم از یاد

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست، پنهان کردن قلبی است که به بدترین حالت شکسته باشه

به خود راست بگو، آنگاه توان دروغ گفتن به هیچ کس را نخواهی داشت؛ ( شکسپیر )

منبعhttp://smsisms.persianblog.ir

 


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>