​​ متن آرزو کردن

متن آرزو کردن

پیامک های آرزو کردن ، اس ام اس آرزو داشتن 91 roomiran.com  350x316 متن آرزو کردن

 

نمی دانم خوشبختی برای تو در چه معنا می شود…
فقط می دانم خوشبختی وسیعتر از آنست که در ذهنت بگنجد و زیباترین لحظه ایست که می توانی در زندگی درک کنی
و من برای تو خوشبختی ات را آرزومندم…
.

.

.
صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را / ولی من باز پنهانی، ترا هم آرزو کردم
.

.

.
فریب دورنماهای آرزو خوردم / ره سراب گرفتم ز تشنگی مردم
.

.

.
عمرم چنان گذشته به سختی / که مرگ را فرصت نکرده‌ام که کنم آرزو هنوز
.

.

.
اگر به دامن وصل تو دست ما نرسد / کشیده‌ایم در آغوش آرزوی ترا
.

.

.
به ماه روی تو این آرزو که من دارم / هزار سال اگر بینمت هنوز کم است
.

.

.
آرزو دارد که بیند کشته آن بدخو مرا / وه که خواهد کشت آخر آرزوی او مرا
.

.

.
چقدر دوست دارم که وقت مناجات خدای من بخوانمت، الهی . . . ربی . . .
این حس مالکیت، این که تو خدای من هستی . . .
انگار همه ی حفره ها و جاهای خالی را پر می کند . . .
.

منبعhttp://www.roomiran.com

 

 


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>