​​ sms tikedar

sms tikedar

6666 sms tikedar

خودم پراندمت نازنین!

وقتی با حرف هایم بهت بال دادم

حالا رنگ آسمانه ای دیگر را به رخم من می کشی؟

استاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedar

به نظر من همون طور که واسه خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی اسم گذاشتند

باید برای جو گرفتگی بعضی از دوستانم هم یه اسمی میذاشتن!

استاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedar

دلم می خواد برم پیش دکتر!

بگم لطف کنید اون بخش مغزم که براش حرف بقیه مهمه رو در بیارین

استاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedar

آدامسمو با اون همه شیک بودنش بعد نیم ساعت زیر کفشم له میکنم

تو که جای خود داری

استاتوس های سنگین و تیکه دار فیسبوکی

sms tikedar

X استاتوس های سنگینX استاتوس های سنگین۹۴X استاتوس های جدیدX اس سنگینX استاتوس جدید سنگینX استاتوس های سنگین وتیکه دارX استاتوس های تیکه دارX استاتوس های سنگین وتیکه دار۹۴X sms tikedarX sms tikedar94X sms tikedar جدید

منبعhttp://amozande.ir

 


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>