​​ پیامک عاشقانه سایت

پیامک عاشقانه سایت

love fire image wallpaper 300x168 پیامک عاشقانه سایت

 

یه روزی میـــــــرسه… ??↯∝⇨ツ

میگی: ♧↯♥??☆★

کاش بــــــودی… ??↯∝⇨ツ

کاش اونیکه اومد جات یکم مثل تــــو بهم گیر میداد! ♧↯♥??☆★

یکم رو مخم راه میرفت… ??↯∝⇨ツ

یکم مثل تو باهام دعــــــوا میکرد و بعدش از دلم درمیاورد. ♧↯♥??☆★

یه روزی میـــــــرسه: ??↯∝⇨ツ

به خیلی چیزا نگاه میکنی و یــــــاد من میوفتی. ♧↯♥??☆★

یه روزی میرسه که: ??↯∝⇨ツ

یاد اذیت کردنام میوفتی و میگی: ♧↯♥??☆★

کاش الان پیشــــــم بودی و اذیتم میکردی! ??↯∝⇨ツ

یه روزی میرسه که دلـــــــت واسه بودنم تنگ میشه… ♧↯♥??☆★

یه روزی که فقط عکسمه ن خودم

.

.

کسی با سکوتش …

فریادم را سنگسار کرد …

میان حنجره ام …

هزار بغض سوگوارند …

.

.

.

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ !
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﻤﯿﺮ …
ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﺐ ﮐﻨﺪ !
ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﺍﻣﺎ …
ﺧﺪﺍ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﻮ ﺗﺐ ﮐﻨﯽ

.

.

.

دلــــــــــــــــــــتنگتمـ

حــــــــــــــــــــضورتو نیاز دارمـ

اینـ فاصـلہ سزاـے اینـ وابستــــــــــــــــــــــــــــــگے نیستـ

منبعhttp://www.30jok.ir


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>