​​ اس ام اس دعا برای دوست

اس ام اس دعا برای دوست

index10 اس ام اس دعا برای دوست

اس ام اس دعا برای دوست

این دست های خالی و ساده دخیلتان
ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید…

.

.

.

.

اس ام اس دعا برای دوست

درود بر رفقایى که
دعا دارند ادعا ندارند!!
نیایش دارند  نمایش ندارند!!
حیا دارند  ریا ندارند
رسم دارن  اسم ندارن!

.

.

.

.

اس ام اس دعا برای دوست

وقتی می گویم!
برایم دعا کن یعنی کم آورده ام
یعنی دیگر کاری از دست خودم برای خودم بر نمی آید!!

.

.

.

.

اس ام اس دعا زیبا

خوشبختی نگاه خداست دعا میکنم که هرگز خداوند چشم
ازتون بر نداره…

.

.

.

.

اس ام اس مخصوص دعا

ز مردم دل بکن یاد خدا کن
خدا را وقت تنهایی صدا کن
در آن حالت که اشکت می چکد گرم
غنیمت دان و مارا هم دعا کن…

.

.

.

.

اس ام اس دعا کردن

چه سخت است ماندن!
وقتی همه برای رفتنت دعا میکنند!

.

.

.

.

اس ام اس دعا برای دوست

تعیین تکلیف می کنیم برای خدا اسمش را گذاشته ایم دعا
این را از غر زدن ها و گله های پس کو اجابت فهمیده ام…

.

.

.

.

اس ام اس دعا زیبا    

بدانیم وقتی خدا اجازه ی دعا کردن به ما می دهد پس اجابت آنرا به عهده میگیرد!!

.

.منبع http://www.amirfb.ir

 

 


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>