​​ متن درباره رفتن زمستان

متن درباره رفتن زمستان

8522 متن درباره رفتن زمستان

 

زمستان چو بگذشت و رفتند از اینجا کلاغ ها.!
بسی بشکفد نرگس و لاله در کوچه بـاغ ها.!
بهـاران چون آید خوش و دلنواز سوی گلزار ..
دگر نشنوی دلخراش صوت و آواز آن زاغ ها.!
چو عشق خدا باشد و نور او در دلت جا بگیرد..


دگر احتیاج نیست به کور سوی شمع و چراغ ها.!
گل آید به ناز و همی سبزه زار شاد و سرمست..
بپیچد به شوق نغمه بلبل شاد در این راغ ها.!
بسی رفته باشیم که آید بهـار بر چمنـزار ..
و هیچ نشنوند از تن خسته آن جیغ و جاغ ها.!
عزیزان چو یـاد می کنند موسم گل ز یـاران..
کمی هم بگیرند از این رفته با بــاد سراغ ها..!!

…………………
علـی نـرگــس


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>