​​ شعری عاشقانه از علـی نـرگــس

شعری عاشقانه از علـی نـرگــس

852 350x301 شعری عاشقانه از علـی نـرگــس
سبزم امروز، گرم و روشن..
دروجودم شوق پرواز با تو بودن.!
نبض یک سپیده در طلوع دیگر..
همچو یک نسیم خوش عطر..
درعبورش از سر نرگس و میخک..
چون رسیده برسحر عشق من اینک.!


حسی از حضور یک معجزه دارم..
شوق پرواز همچو یک فرشته دارم.!
همچو یک عقاب شهپر..
درخیالم.. من در اوجم..
خالی از افکار بی بهره و کوچک..
عاری از کینه؛ مثال قلب کودک.!
من پراز نور امیدم؛ صبح فردا را ببینم..
این همه لطف ای خدا.. شکر از تو دارم..!
…………………


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>