​​ شعر افسانه شب شهریار

شعر افسانه شب شهریار

shahriar poetry festival lovers 350x276  شعر افسانه شب شهریار

شعر افسانه شب از استاد شهریار , شعر افسانه شب شهریار , شعر افسانه شب

ماندم به چمن شب شد و مهتاب برآمد

سیمای شب آغشته به سیماب برآمد

آویخت چراغ فلک از طارم نیلی

قندیل مه آویزه محراب برآمد

دریای فلک دیدم و بس گوهر انجم

یاد از توام ای گوهر نایاب برآمد

چون غنچه دل تنگ من آغشته به خون شد

تا یادم از آن نوگل سیراب برآمد

ماهم به نظر در دل ابر متلاطم

چون زورقی افتاده به گرداب برآمد

از راز فسونکاری شب پرده برافتاد

هر روز که خورشید جهانتاب برآمد

دیدم به لب جوی جهان گذران را

آفاق همه نقش رخ آب برآمد

در صحبت احباب ز بس روی و ریا بود

جانم به لب از صحبت احباب برآمد

منبعhttp://namakstan.ir

 

شعر افسانه شب شهریار, شعر افسانه شب, شهریار, شعر ,افسانه شب شهریار,متن  شعر افسانه شب شهریار,درباره  شعر افسانه شب شهریار


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>