​​ جوک واس ماس

جوک واس ماس

index جوک واس ماس

این خونه واس ماس

درب بزرگ خونه هم که میبینی واس ماس

نتیجه

پارک جلو خونه هم واس ماس

پنچری ماشین پارک شده شما جلو خونه , از ماس

این گروه قانون داره بند اول اساس نامه گروه چی چی میگه:
.
.
.
.
.
.
این گروه واس ماس یعنی این گروه و اعضاش ماس ماس …!


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>