حقوق کارگران در سال ۹۴

حقوق کارگران
جمعه هفته جاری قرار است شورای عالی کار تصمیم نهایی خود را برای افزایش های جدید در بسته مزد سال آینده مشمولان قانون کار بگیرد و میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده، بن نقدی، حق مسکن، پایه سنواتی و میزان افزایش مزد سایر گروه های شغلی اعلام شود.
تاکنون رایزنی‌ها و گفتگوهای زیادی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در این باره صورت پذیرفته است و بررسی ها نشان می دهد افزایش حداقل مزد سال آینده نمی تواند از ۱۷ درصد کمتر باشد.
همچنین حکایت از آن دارد که سناریوهایی نیز بین ۱۷ تا ۲۵ درصد در جریان است و به زودی گروه ها بر سر یکی از این سناریوها توافق خواهند کرد.


از سوی دیگر، قرار است با افزایش حق مسکن به ۴۰ هزارتومان و پایه سنواتی روزانه به ۱۰۰۰ تومان از ابتدای سال آینده، حق بن نقدی از ۸۰ هزارتومان دستکم به ۱۰۰ هزارتومان برسد. در عین حال، نمایندگان کارگران می‌گویند به دنبال افزایش مجموع مزد سال آینده تا ۳۰ درصد هستند.
همچنین خبر می رسد نمایندگان کارگران خط قرمزهایی را برای افزایش مزد سال آینده تعیین کرده اند و به دنبال جبران کسری ۳۶۰ هزارتومانی حقوق کارگران در سال آینده و یا دستیابی به بخش مهمی از آن در سال ۹۴ هستند.
براساس مطالبی که تاکنون از مذاکرات شورای عالی کار عنوان شده، مجموع افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار نمی تواند از ۱۵۰ هزارتومان کمتر باشد، در عین حال مباحثی نیز مطرح است که این افزایش ها تا ۱۸۷ هزارتومان نیز اعمال شود.

منبع:مهر
http://www.iranneeds.com

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *