​​ شعر خونه تکونی

شعر خونه تکونی

eid10 zr شعر خونه تکونی

 

خونه تکونی می کنم منتظر بهارم

منتظر بهار و رویش سبزه زارم

می خوام وقتی بهار میاد ، خونه ی من تمیز باشه

بهار توی خونه ی من ، یه مهمون عزیز باشه

دلم  رو هم پاک می کنم ، کینه ها رو خاک می کنم

هرچی بدی توی دلمه ، می روبَم و پاک می کنم

دلم که پاکیزه بشه ، خدا رو مهمون می کنم

من می دونم دل پاک ، همیشه پرِ نوره

هرچی که ناپسنده ، از دل پاک دوره

بیا تو دلهای پاک ، نور خدارو ببین

شکوفه های عشقو ، از دلای پاک بچین

منبع http://www.tabaar.com

 

شعر خونه تکونی,شعر, خونه تکونی,
شعر خونه تکونی عید,شعر خونه تکونی نوروز,شعر خونه تکونی جدید,جدیدترین شعر خونه تکونی


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>