​​ شعر تنهایی

شعر تنهایی

index2 شعر تنهایی

 

پشت زیبایی قاب دنیا

نسل ها تنهایست

فصل هارویایست

وتودرقاب دلت تنهایی

روزهاتاریک اند مثل آن شب هایی

که دلت میخواهد بدوی تاته دشت بروی تاسرکوه

برسی آنجایی

که ز دورها صدا می اید دورها چیزی نیست

و تو با تکرار آوای خودت تنهایی

ابرها تنهایند و دیگر هیچ بغضی باران نیست و زمین جاری آبشاران نیست

ابرها می دانند بر زمین انسان نیست

برزمین انسان نیست

اگر انسانی بود.….

(از شاعر خودی)

منبع http://facenama.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>