​​ متنی درباره دلتنگی و بی قراری

متنی درباره دلتنگی و بی قراری

173340 متنی درباره دلتنگی و بی قراری
شاهدم نیز گوشی تلفنی است که بارها و بارها در دست گرفته ام

و تک تک شماره هایت را با تمانینه بر روی صفحه لمس نموده ام

اما همیشه شماره آخر را نتوانستم بگیرم
نمیدانم چـــــــــرا؟!

مثل همیشه دلتنگ و بی قرارت هستم
مثل همیشه مشتاق و عاشقت هستم                                                          نمیدانم کجـــــائـــــــــی؟!
چــــــــه میکنــــــــی؟!

اما میدانم که چه باشـــــــی یا نباشــــــــی همیشه عاشقت می مانم
از مــــــــــن دوری اما هیچ گاه یادت نگذاشت تا دوریت برایم پایدار باشد
شاید ندانی هر شب این رویای توست که مرا به خواب دعوت می کند …

منبع http://www.tabasom1368.blogfa.com/

 

متنی درباره دلتنگی و بی قراری,متنی درباره دلتنگی , بی قراری,متنی درباره بی قراری,متنی قشنگ ,دلتنگی و بی قراری


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>