​​ متن قشنگ

متن قشنگ

852 متن قشنگ

 

سمت چشمان تو یک پنجره باشد کافیست
چشم من خیره به آن منظره باشد کافیست
تو به من خیره شوی، من به تبسم هایت
خنده بر روی لبت یکسره باشد کافیست
فاصله دفتر تقدیر مرا پُر کردست


سهم من چند ورق خاطره باشد کافیست
گریه خوبست ولی فکر غرورم هستی؟
بغض دل پشت همین حنجره باشد کافیست
گفتی از فاصله ها خسته شدی درد بس است
خواستی بسته شود پنجره؟
باشد….کافیست

 

متن قشنگ,متن قشنگ۹۴,متن قشنگ۱۳۹۴,متن قشنگ و زیبا,متن قشنگ توپ,متن های  قشنگ,متنهای قشنگ,جدیدترین متن قشنگ,متن قشنگ جدید
منبع http://www.gozide.ir


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>