​​ متن احساسی

متن احساسی

437457 NtEUPCHG 350x267 متن احساسی

گاهی وقتا توی رابطه ها

نیازی نیست طرفت بهت بگه : بـــــــــــــرو !

همین که روزها بگذره و یادی ازت نگیره …

همین که مشغولی هاش رو بهونه میکنه…

همین که دیگه لا به لای حرفاش دوستت دارم نباشه

و همین که حضور دیگران توی زندگیش پر رنگ تر از بودن تو باشه …

هزار بار سنگین تر از کلمه ی برو واست معنا پیدا میکنه

پس خودت  بــــــــــــــــــــرو
حداقل دیگه ناراحت نمیشی…

بـرای ” آدم هــا ” همــون قــدر باش که بــرای تــو هستنـد ….

بیشتــر که بـاشی ؛ مـایه ســـوء تفاهــم و خیلـی چیــزای دیـگـه میشه … !!!

زندگی به من آموخت …
آدمها نه دروغ می گویند

نه زیر حرفشان می زنند …!!

اگرچیزی می گویند صرفا  ” احساسشان ” درهمان لحظه

است …!!

نباید رویش حساب کرد …!!

دلم پُر است

پُـــرِ پُـــرِ پُـــر…..

 
منبع http://trueloveeee.persianblog.ir

متن احساسی
,متن احساسی
۹۴,متن احساسی
۱۳۹۴,متن احساسی
زیبا,متن احساسی
قشنگ,متن احساس,متن احساسی
ها,متن احساسی
شدن


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>