​​ رسوایی اخلاقی دختر شایسته منطقه آریزونا

رسوایی اخلاقی دختر شایسته منطقه آریزونا

ds5s4apz 350x230 رسوایی اخلاقی دختر شایسته منطقه آریزونا

این بار دختر شایسته منطقه آریزونا که ۱۸ ساله است به جرم رانندگی در حالت مستی دستگیر و روانه دادگاه شده است. این روزها ملکه های زیبایی آمریکا تیتر اول اخبار حوادث این کشور هستند از نزاع و درگیری تا رانندگی در حالت مستی در پرونده این زیبا رویان ثبت شده است.

توری دانچه ۱۸ ساله در سال ۲۰۱۰ دختر شایسته نوجوان آمریکا شد او در سن ۱۶ سالگی به این مهم دست یافت و قرار است در رقابتهای سال ۲۰۱۳ انتخاب دختر شایسته هم شرکت کند. او چندی پیش در حالی توسط پلیس دستگیر شد که در منطقه دور زدن ممنوع در حال دورزدن بود و با حالت مستی در خیابانهای کالیفرنیا رانندگی می کرد.
در هفته های اخیر این سومین مورد تخلف دختران شایسته آمریکایی است چندی پیش هم یکی دیگر از این دختران به جرم حمله ور شدن به نامزدش بازداشت شده بود و قبل از او هم ملکه زیبایی سال ۲۰۱۰ آمریکا به دلیل رانندگی در حالت مستی روانه دادگاه گشته بود.
منبع http://takdooneh.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>