​​ متن درباره تنفر

متن درباره تنفر

7777772 متن درباره تنفر

 

زور نیست

اجباری هم در کار نیست

ازت متنفرم

آی دنیا همه رفتند تو چرا مانده ای؟

مانده ای تا یاد آور خاطراتی باشی که نه فراموش میشوند و نه تکرار ؟

برو تو را هم نمیخواهم کسانی که دوستشان داشتم رفتند…..

تو چرا مانده ای؟

تو که پای رفتن نداری مرا از آغوش خویش رهایی بخش

منکه متنفرم ازت

بگذار بروم برای همیشه

به دنیای غریب مردن

امیدم نیست به این دنیا شاید آنجا آسوده گشتم

آی دنیا هی……

اگر دوستم داری بگذار بروم من سودی برایت ندارم

.من میروم به دنیای غریب مردگی خداحافظ

مواظب کسانی که دوستشان دارم باش……

همین دنیا …………..چیز زیادی نمیخواهم…….

منبع http://sahar973.loxblog.com

 

متن درباره تنفر,اس تنفر, اسمس تنفر, اس ام اس تنفر, پیام تنفر, پیامک تنفر, اس متنفر, اسمس متنفر


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>