جملات عاشقانه

جملات عاشقانه
اس ام اس و جملات عاشقانه

تنها مانده ام
در روزگاری که شیرینی نیست تا برایش فرهاد شوم
همه تلخند

حالا که نیستی بوسه هایم را نثار دیوار های اتاقم میکنم!
همان دیوارهایی که دستهایت را می چسباندی به آنها و چشم هایت را می
بستی و …
یادت می آید…

ﺗﺎ ﻣﺎﻝِ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺸﯽ ،
ﺑﻘﯿﻪ ؛ ﺗﺎﺯﻩ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﺩﺍﺭﻥ

ﺑﻨـﺪﺑﻨــﺪِ ﻭﺟـــﻮﺩﻣـ ﺑـــﻪ ﻟـــﺮﺯﻩ ﺩﺭﻣــــﯽ ﺁﯾـﺪ
ﻭﻗــــﺘﯽ ﺗـــﺼﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﻤـ ﻋﺸﻘـــﻤـ
“ ﻋﺰﯾﺰﻣـ ” ﻫــﺂﯾﺶ ﺭﺁ ﺩﺭ ﮔـــﻮﺵ ﺩﯾﮕـــﺮﯼ ﺯﻣﺰﻣـﻩ ﻣﯽ ﮐـﻨﺪ…

یه روزهایی هست که دلم می خواد بیام پیشت
بشینم و مثل روزای دور دست همو بگیریم
ومن احساس کنم که فقط من تو زندگیت بودم
ولی افسوس نه تو با وفا ماندی و نه من
طاقت این خیانت بی انتهایت…

دیدی غزلی سرود؟
عاشق شده بود.
انگار خودش نبود
عاشق شده بود.
افتاد.شکست . زیر باران پوسید
آدم که نکشته بود .
عاشق شده بود

بـگذر ” تـابـستــــــان “… بگــذر…

حـالـــــــــم بـا تـو خـــــوب نـمــــی شــــود…

” پـــایـیـــــــز ” حــال مـــــــرا خـــــــوب مـــی شنـاســــد…

مهــم نیست که من واســه تو مــهم نیســتم

مــهــم اینه که من واســه خــودم مهــم هستــم!!!

ترکــت می کنم تا هر سـه راحت شویم

مــن ، تـو ، رقـــیبم

مـن از قیــد تــو

او از قیــد مــن

و تـــــو از قــید خیــانــت !!!

بــی تــو ســردم اســت

و چسبیده ام

به لحــافی که سالــهاست گــرمم نــمی کنــد..

گُــفـت: بَـــدبَــخــت یـکَــم بــه زنــدگیــت نگـــاه کــن تــمــوم زنــدگیــت کثــــــافت گــرفتــــــه ….

هیــچی نــگفــتـَــم !

آخـــه نــمیدونــه خـــودش تــموم زنـدگیـــمه … !!!

هــی فلانــی قلــب من فاحــشه خانه نیست

که هر وقــت خواســتی بــیای تــوش

… رفتــــی؟؟

هِـــــــــــــــــری…!!!

رو دیــوار دبیرستــان دخــترانه نوشته شــده بود:

نوشــتن هرگــونه متــن و آگهی تبلیــغاتی منــع قانــونی دارد…

زیــرش با اسپــری بزرگ نوشــته بودن: دوستــت دارم…

حــتی اگه

منــع قانــونی داشــته باشــه…..

درد دارد .. وقــتی به او فــکر میکنی ،

دلــت آغوشــش را میــخواهد …

اما میدانی نمیشود

پــس با نــفسی عمیق زمزمه میکــنی : خوشبخــتیت آرزومه . . . !

و مــن، دلــم بــرای نگــاه هــای خــیره یِ ۵:۴۵ دقــیقــه ی بعــدازظــهر، تــنگ می شــود.

بیـست نـفر واست ســالآد فـَصل سلطنــتی دُرست میکــنن

اما لـب هـــم نمیزنی

ولی دوســت داری تـره ای رو بـُخــوری

که اون هیــچ وقــت واسـت خــورد نمیکنه

امــشب شــماره معشــوقه تــرا از حافــظه گــوشی ام پاک کــردم

که مــبادا کم بــیاورد غرورم

و دوبــاره به او بگویــم

غــریبــه مــواظــب یــــار مــن باش !

مــن دیــگه

نه قلــبم رو می خوام ،

نه خــیالت رو ،

نه خاطــراتت رو

لعنتــی فــقط از ســرم برو بیــرون ، همــونطــور که از قــلبم رفــتی…

نـه ســر دارنــد و نــه ، تــه …!

بـی هــوا مـی آیــند تــا خــفه ات کـنند !

مـی رسند گـاهـی ،

وســط ِ یـک فکــر …

گـاهـی ، وسـط ِ یـک خــیابــان !

ســردت مـی کــنند …

داغــــت مـی کــنند …

رگ ِ خــوابـت را بـلدنــد !

زمـینَت مـی زنــند !

خــاطــرات … تمــام نمـی شـونــد … تمـــامـَت مـی کـــنند !!!

زیــاد سخــت نگیر دوســتِ من !

فــقط کافــیه یه دقــیقه فــکر کنی ؛ نکــنه یه روزی بیــاد و اون کنارت نباشه ….

باهــم بــودن ارزشِ خیــلی زیادی داره … !!!

هــر قدر هـــــم کـــه محکــــم باشــــی

یـــک لبخنـــــد

یـــک نگــــــــاه

یـک عطر آشنـا

یــک صــــــــدا

یــک یـــــــــــاد

از درون داغونـــت می کــــند هــر قدر هـــــم کـــه محکــــم باشــــی…..!

لامــصبا تــا میفــهمن عاشقــشونى هــر غلــطى بخــوان میکــنن،

میــدونن ولــشون نمــیکــنى!!!

عمــریست نشســته ام پای لــرز خــربزه هایی که هیچــوقت یادم نمــی آید کــی؟! خــوردمشــان

یــه وقــتایی هســت که دوســت داری عــشقت خواب باشه

و خــیلی حرفــارو تو خواب بــهش بــگی

بگــی که بــدون اون میمــیری

بگــی که از بــودنش خــدارو ممنــونی

بگی که تــمام دنــیای تو توی اون خــلاصه شده

یا حــتی آروم بــبوســیش

و خــیالت راحت باشه که آرووووم خوابــیده

وتا صــبح بهش نگاه کنی

و از دوســت داشــتنش لــذت ببــری…

کاش آدم ها یکم جــرات داشتن !

گوشــی رو برمیداشتــن و زنگ میــزدن

و میگفــتن :

بــبین ؛

دلم واست تنــــگ شده ،

واســه هیــچ چــیز دیــگه ای هم زنــگ نــــزدم … !!!

منبع http://www.taksetare92.blogfa.com

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *