​​ اس ام اس هوای عاشقی

اس ام اس هوای عاشقی

41617340011773034807 350x262 اس ام اس هوای عاشقی

 

دلایل بودنم را مــــــــرور میکنم هر روز!

هر روز از تعدادشان کــــــــم میشود!

آخرین باری که شمردمشان

تنها یک دلیل برایم مانده بود..!

آنهــــــــــم دیدن تو بود !!

—————————————–

در کدام هوا عاشقم شده بودی !؟
باران می آید ٌ نیستی

برف می آید ٌ نیستی

صاف و آفتابی می شود

باز هم نیستی !

پس توی لعنتی

در کدام هوا عاشقم شده بودی !؟

—————————————

عاقبت

یک روز

که نزدیک است

از دنیایی که در آن بی تو مرده ام

زنده خواهم شد

به سویت خواهم دوید

و

تا ابد

در

آغوشت

جان

خواهم داد

——————————————-

اینجوریاست………

قشنگ ترین لحظه هایم را با سخت ترین دقایقت عوض می کنم تا بدانی عاشق ترین پروانه ات بودم و مجنون ترین دیوانه ات هستم.

————————————————-

کی میایی؟؟؟؟؟؟

خـــــســـــتـــــــــــــهــ ام..

خـــــســـــتهـــ

از رنــــــگ رنــــــگۓ هاۓ این شـــهر

از بــــوۓ ادکـــــلـــن هاۓ تنــــــد

از این آرایش هاۓ غلـــیظ

از لـــب هاۓ ســـــرخ ســـــرخ

از تماܢܢ کـــــرܢܢ پودر ها و خـــــط چشـــܢܢ ها

از این دوســـــتیـــــــ ها

از تماܢܢ لـــۓ هاۓ پاره پوره

دلـــܢܢ کـــــمۓ آبــــۓ مۓ خـــــواهد

کـــــمۓ خـــــدا

کـــــمۓ آســـــمانـــــــــــــــــــــ

کـــــســـــۓ صــــدایܢܢ را مۓ شـــنــــــود؟

کـــــســـــۓ رنــــــگ خـــــســـــتگۓ را روۓ صــــورت مردܢܢ این شـــهر مۓ بــــینــــــد؟ـ

منبع http://milad-raha.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>