​​ باغ وحشی متفاوت در چین

باغ وحشی متفاوت در چین

2882674 808 350x216 باغ وحشی متفاوت  در چین

 

باغ وحشی در چین، با تمام باغ وحش هایی که در جهان وجود دارد کمی متفاوت است و این تفاوت به سبب آنست که بازدید کنندگان از این باغ وحش سوار بر خودرویی قفس گونه می شوند تا با انتقال به

اماکنی که حیوانات در آنجا قرار دارند، بتوانند آنها را ببینند، اما این امکان نیز وجود دارد که حیوانات به دیدن آنها نیامده و آنها بدون توفیق در دیدن آنها به خانه خود بازگردند.

منبع باشگاه خبرنگاران


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>