​​ حکایتی از بهلول

حکایتی از بهلول

fun1498 حکایتی از بهلول

 

ازبهلول پرسیدند لباسهایت چرک شده چرا نمی شوئی؟

بهلول جواب داد : بازچرک خواهد شد !

گفتند : مرتبه دوم بشوی .

بهلول گفت :

باز هم چرک خواهد شد !

گفتند دوباره بشوی !

بهلول گفت :معلوم می شود که من برای لباس شستن دنیا آمدم .

منبع:cloob.com

http://www.beytoote.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>