​​ فاز غم و دپرسی

فاز غم و دپرسی

78963 فاز غم و دپرسی

 

فاز غم
دلم گرفته بود
تو فکر بودم
یه آهنگ غمگینم گذاشته بودم و تو فاز دپسردگی بودم
که ناگهان
.
.
.
.
.
داداشم کوبید تو سرم و هرهر خندید و در رفت …!!!
پاشدم ، شلوارمو محکم کردم و افتادم دنبالش
دمپایی رو پرت کردم که بکوبم تو سرش
شانس ندارم که (نشونه گیریم عالیه ها )
خورد تو گلدونه مامانم
مامانم با کفگیر افتاد دنبالمون …
فاز غم و دپرسی به ما نیومده ، پاشم برم پی کارم ،

منبع http://nilab78.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>