​​ دلم تنگه

دلم تنگه

7 350x235 دلم تنگه

دلم تنگه

تنگ روزهای بیخیالی

تنگ روزهای ندانستن

تنگ روزهای خوابهای خرگوشی

تنگ روزهای حفظ کردنهای اجباری …

تنگ روزهای رفتن کنار آبی ترین آب به بهانه دلتنگی …

دلم تنگ ثانیه ای از آن ساعتها خاموشی است همراه با عزیزترین همدردها

دلم تنگ است ، تنگ تنگ . . .

منبعhttp://www.nilufrane-2000.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>