انواع اس ام اس های عاشقانه

.
انواع اس ام اس های عاشقانه
گاهی اگر توانستی،اگر خواستی،اگر هنوز نامی از من درسر داشتی نه در دل!درکوچه تنهایی من قدمی بگذار،شلوغیه کوچه ظاهریست،نترس،بیا…
نگاهی پرت کن و برو همین.
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
اولین باری که صدای گامهایت را دوست نداشتم، وقتی بود که می رفتی!
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
سرگردانم
وقتی مرثیه جدایی پایان بندی تمام خاطراتی است,که تداعی گر آغازی ناب هستند,دیگر چه معنایی دارد حس آغازی دوباره؟!


انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
مــــدتی ست گذشته ام از خــویش یـــادم بــــخیر
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻤﻼﺗﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ !
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﺖ ﺧﻠﻊ ﻣﻘﺎﻡ ﺷﺪﻥ ؛ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﯼ . .
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
ﻤﺎﻡ ﺷﺪ . . .
من ﺑﻪ عقد ﻏﻢ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻡ . . .
ﺧﯿﻠﯽ دیر ﺁﻣﺪﯼ !
خیلی دیر . . .
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
از وقتی تو رفتی ، آینده هیچ وقت نیامد که هیچ
گذشته هم هیچ وقت نگذشت . . .
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
غم دنیاست ، وقتی عشقت دور از اینجاست ، وقتی دل بی رمق و خسته و تنهاست
غم دنیاست ، دل آدم بشه حساس ، وقتی عشقت تو دلش نباشه احساس . . .
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
ترسم از آن است که خدا آنقدر این پا آن پا کند که تمام شود تاریخ مصرف ِ تمام ِ آرزوهایم . .
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
گونه هایت خیس اســـت . . .
باز با این رفیق نابابـــــت . . نامش چه بود ؟ هان ! باران . . .
باز با “باران ” قدم زدی
؟
هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها . . .
همدم خوبی نیست برای درد ها . . .
فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس و خیس تر میکنــــــد . .
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
انـگـشـتـانـم به لُـکـنـت می افتند… !
آری ،…
تنها دلخوشی ام نگریستن به
چراغ روشن ID یاهو وفیس بوکت و
یاصحبت کردن با عکس پروفایلت در خلوتم است…
و این بدترین نوع از دلتنگیها و ناتوانیها ست!!!

خـدایـا جـانـم را بــگــیـر ..
ولـــی . . . !
زنـدگـی مـن اوسـت …
تـو را قـسـم … !
زنـدگـی ام را از مـن نـگیـر
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
باید بنویسم .
هنوز هم باید بنویسم .
هر چند دیگر بهانه ای برای نوشتن ، بهانه ای برای خندیدن ، بهانه ای
برای گریستن ، بهانه ای برای زندگی کردن دیگر بهانه ای برای هیچ
چیزی وجود ندارد .مدتهاست نگریستم .
حتی مدت هاست که نخندید ه ام .
راستی من کیستم .
مدتهاست که دیگر خودم را نمی شناسم .
به من بگوید من کیستم ؟
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.

می شود در همین لحظه
از راه برسی و
جوری مرا در آغوش بگیری
که حتی عقربه ها هم
جرات نکنند
از این لحظه عبور کنند؟؟؟
و من به اندازه ی تمام روزهای
کم بودنت
تو را ببویم و
در این زمان متوقف
سالها در آغوشت زندگی کنم
بی ترس فردا ها…

هـــمــیــشــه نــــه
ولــــی گـــاهـــی
مــیــان بـــودن و خـــواســتـن
فــاصـلــه مـــی افــتــد
یه وقــتــهــایـــی هـــســت کـــه
کــســی را بـــا تــمـــام وجــــود میخواهــــی
ولــــــی نــــبـــــــایــــد کــنـــارش بــــاشـــ
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
شهر
پر است از خاطره های با تو بودن
باران که مے بارد
همه چیز
تازه مے شود
و من به زخم کهنهء نیمکتے فکر مےکنم
که بر تنش حک شده بود:
“آمدم… نبودی”
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
چتر می خواستم چکار
منی که خیس خاطرت بودم
باران بهانه ام بود
دستهایت سقف دلتنگیم شود
-وای باران مرا برد
و تو ندانستی
مرا هراسی از بارش نبود
که آغوشت را می خواستم
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
ﯾﻬﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﻋﻮﺽ ﺷﯽ
پست هاﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﺰﺍﺭﯼ
ﺗﻮﯼ ﭼﺖ ﻫﻤﺶ ﺁﯾﮑﻮﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﯿﺬﺍﺭﯼ
ﺁﻫﻨﮓ ﺷﺎﺩ ﭘﻠﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﯾﻪ ﻣﺪﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪﯼ
ﻭﻟﯽ
ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﮐﻢ ﻣﯿﺎﺭﯼ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻏﻢ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺕ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ
ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻬﺶ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺁﻫﻨﮕﺎﯼ ﻫﻤﯿﺸﮕﯿﺘﻮ ﭘﻠﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺗﻤﻮﻡ ﺍﻭﻥ
ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ..
آره تو اینی
یه قهوه که هر چی شکر بریزی بازم همون تلخیه ناب و داره…
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
چقــدر دلم تمام شدن می خواهـد …
از آن تــمام شدن هایــی که بشــود نقــطه سرِ خط …
و آنگـــاه دیکــته تمــام شـود !
و من دیگــر آغـــاز نشــــوم …

خــــود آزاری یعنــــی :
میــــری اونجاهایــــی کـــه باهاش خاطــــره داشتــــی ؛
و بعـــــد بــــه یــــادش مــــیمیری … !
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
بیا تمامش کنیم …
همه چیز را …
که نه من سد راه تو باشم و نه تو مجبور شوی به ماندن .
نگران نباش .
قول می دهم کسی جای تو را نمی گیرد .
اما فراموشم کن .
بیخیال من …
بیخیال همه خاطره های ریز و درشتی که جا گذاشتی ،
بیخیال دفترهایی که یکی بعد از دیگری پر می شدند از نامه هایی که تو هرگز نخوندی …
بیخیال دلی که شکست ،
بیخیال ،
بخند …
تو که مقصر نبودی.
من این بازی را شروع کردم .
خودم هم تمامش می کنم …
می دانی ؟
گاهی نرسیدن زیباترین پایان یک عاشقانه است .
بیا به هم نرسیم
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
صدای پایش آرام آرام به گوشم می رسد
چیک چیک
گونه ام را بوسید
نم نم
از گوشه چشمم چکید
باز هم خاطراتم زنده شد
“من و تو به یاد باران
یا شاید
به یاد تو ،من و باران”
فرقی نمی کند
چه در کنارم باشی
چه در کنارش باشی
زیر باران یاد تو مرا خیس میکند !
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
عیب نداره …
عیب نداره که ” تنهایی “…
عیب نداره که شبا بدون ” شب بخیر ” می خوابی …
عیب نداره که جمله ی “دوستت دارم ” رو نمیشنوی …
عیب نداره که دلش دیگه برات ” تنگ ” نمیشه …
عیب نداره حرفاتو باید تو تختت با ” خودت ” بزنی …
عیب نداره زیره بارون بدون اون ، باید ” تنها ” خیس شی …
عیب نداره که کسی نیست ” درد ” هاتو بهش بگی …
عیب نداره گلم ، ” خــدا بــزرگــه ” اونم تنهاست ، بدون شب بخیر می خوابه ، دوستت دارم های تورو میشنوه و دلش برات تنگ میشه !
حرفاتو به اون بزن ، زیره بارون باهاش قدم بزن ، به خودش قسم به درد و دلت گوش میده !!
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
خداحافظ همین حالا
همین حالا که من تنهام
خداحافظ به شرطی که بفهمی تر شده چشمام
خداحافظ کمی غمگین
به یاد اون همه تردید
به یاد آسمونی که منو از چشم تو می دید
اگه گفتم خداحافظ نه اینکه رفتنت سادست
نه اینکه میشه باور کرد دوباره آخر جادست
خداحافظ واسه اینکه نبندی دل به رویاهام
بدونی بی تو و با تو همینه رسم این دنیا
خداحافظ خداحافظ همین حالا خداحافظ
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
لمس کن کلماتی را که برایت می نویسم
تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست
تا بدانی نبودنت آزارم می دهدلمس کن نوشته هایی را که لمس ناشدنیست و عریان
که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکدلمس کن گونه هایم را که خیس اشک است و پُر شیار
لمس کن لحظه هایم را
تویی که نمی دانی من که هستملمس کن این با تو نبودن ها را
لمس کن …
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
من خیلی دلم تنگ شده
اما دلتنگی من برای ادمهای این دنیا نیست .
حوصله ام خیلی خیلی سر رفته
اما نه برای رفتن به پارک یا جاهای دیدنی که در این دنیاست
من خسته ام خیلی خسته ام
می خواهم استراحت کنم اما نه در این دنیا
می خواهم از این دنیا بیرون بروم
می خواهم مهمان نا خوانده ای خارج از این دنیا باشم.
لباس آخرت متری چند؟ خدا؟
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
یک پیـــاده رو تقریــبا خلـــوت.. . . .
یک مرد ، یـــک زن … یـــک زوج … خـوشــبختیشــان پای خودشان !
یک مرد ، یک مرد … یک شراکت … ســود و ضررشــان پای خودشان !
یک زن ، یک زن … یک رفاقــت … معرفــت و اعتمادشــان پای خودشان !
یک پسر ، یک دختر … یک رابــطه … پاکــی و نـاپـاکـیش پای خودشــان !
. . . و انـتـهـــای پیــاده رو …
یک مــن ، یک تـنهایــی ! … یک رنــج … آخـر و عـاقـبتـــش پـای تــو !
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
وقـتی از چـشمِ کـسی بیُــفتی ،
مثلِ یــک قـــطره اشک ..
دیگه فــرقـی نمیــکنه کجـــا بـــاشی !؟
…گوشه ی چشم ..
رویِ گونه ..
و یا ..
رویِ خــاک !

تـــو دیـگه چــکیــدی !!!
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
از جــــداییمان براے هر که گفتم
حــــق را به من داد
امــــا این ها نمیدانند
من حــــق را نمیخواهــــم
حــــق که بــــراے من
“تــــو” نمیشود
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
دلــــــــم میخــــواهد
زندگــــی ام را موقت بدهم
دست یـــک آدم دیگــــــــــر
بگــــــویم تو بازی کن تا برگردم
نبازیهـــــــــــــــا…!!!!
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.

کافه را دیده ایـــ!!!.
کافه های بین راه را میگویمـــ…
بویـــــــ نم وجب به وجبش را گرفته
صندلی های تک نفره
چای جوشیده
کافی چی سرد و بی روح و بی رمق
روے بے انتـ ـها تـ ـریـ ـن جادها ایـ ـن دنیا
در فضای معلق بدون هیچ پناهگاهی
درست مثل دلم منـــــ
همیشه تنها و نم کشیده از اشکهای
که روزگار برایم رقم زده
درد دارد زندگیــــــ
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
اصـــــلا به روی خـــودم هـــــم نمے آورم که نیـــستی
هـــــر روز صبـــــح
شـــماره ات را مےگـــیرم
زنـــــی می گوید: دســتگــاه مشـــترک …
حرفــــش را قــطــع مےکنم
صدایـــت چرا انقـــدر عـــوض شـــده عزیـــزم؟
خوبی؟ ســــرما که نخورده ای؟
مے دانی دلـــم چقـــدر بـــرایـــت تنـــگ شـــده است؟
چنـــد ثانیــه ای ســـکوت مے کنم
من هـم خـــوبم
مزاحــمت نمے شوم
اصـــلا به روی خـــودم هـــم نمے آورم کـه نیــســتی !
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
بــنـد دلــــــم کـه پــاره مـــی شــود
دلـــم بــهـانـه ات را مــی گـــیـرد
هــر چــه مـــی کشم هــم از ســر ایــن بــنـد دلـــم هـــسـت
بــه نــبـودنــت اعــتـراض نـمــی کــنـم
بــنـد دلــــم را خــواب هــایــی پــاره مــی کــنـند
که بــهـانـه ات را به دلـــم مــی انــدازد
بــاور کــن بــه نــبـودنـت اعــتـراضـی نــدارم . .
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
امروز دوباره عاشق شدم
تکیه دادم به شانه های مردانه ات
موهایم را نوازش می کردی…
مرا که می شناسی
رویا زیاد می بافم
راستـــــی
دلم برای عطر تنت تنگ شده بود
پیراهنت را جا گذاشتی
برای بردن آن هم نمی آیی؟
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
بعضی وقتا مجبوری تو فضای بغضت بخندی
دلت بگیره ولی دلگیری نکنی
شاکی بشی ولی شکایت نکنی
گریه کنی اما نذاری اشکات پیدا شن . . .
خیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیری
خیلی حرفارو بشنوی ولی نشنیده بگیری !
خیلی ها دلتو بشکنن و تو فقط سکوت کنی . .
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
رُخ به رُخ که شدیم
مــن مات شدم و تــو …
چون پادشاهی که از اینگونه فتحهــا زیاد دیده است
بی اهمیتـــــــ رد شدی …
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
شنیدید که میگن : اونی که گریه می کنه ، یه درد داره
اما اونی که میخنده هزار تا!
من میگم : اونی که میخنده هزار تا درد داره
ولی اونی که گریه میکنه
به هزار تا از دردهاش خندیده , اما جلوی یکیشون کـــــــــــم آورده !
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
متـنــــفرم
از دستــمـــالهای کاغذی گلـــــوله شده
که هر روز صبــح
بهم یادآوری میکنن که دیــشب
چقدر اشک ریختم
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
وقتی همه میخوان زیر آواره حرف و تهمت و دروغ خاکت کنن…
حتی خودی ترین آدما که از صفحه ی روزگار پاکت کنن
وقتی که زندگی همه ی راه هارو بست
و وقتی که از پا در اومدی…
راهی واست به جز مردن نذاشت
میفهمی این دنیا اصلا ارزش زندگی کردن نداشت…
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
این شـــــــــــب ها
چقدر دلـــــــم می خواهد کســی آرام بــهم بگویـد:
” بـمیــــــــــری انشاالله ”
و من فـریــــاد بـــزنم
: “آمـــــــــــیـن”
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
.
.
به سرم اگر شلیک کنند…
جای خون ;
فکر ; تــو … ;
می پاشد به دیوار ….
انواع اس ام اس های عاشقانه
.
انواع اس ام اس های عاشقانه,انواع اس ام اس, عاشقانه,انواع اس های عاشقانه,نوع جدید اس ام اس, عاشقانه جدید, انواع عاشقانه جدید
منبع http://www.rahafun.com

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *