​​ داستان ملانصرالدین

داستان ملانصرالدین

وظیفه و تکلیف
124 داستان ملانصرالدین
روزی ملانصرالدین بدون دعوت رفت به مجلس جشنی. یکی گفت: «جناب

ملا! شما که دعوت نداشتی چرا آمدی؟»

ملانصرالدین جواب داد: «اگر صاحب خانه تکلیف خودش را نمی‌داند، من

وظیفه‌ی خودم را می‌دانم و هیچ وقت از آن غافل نمی‌شوم.»

ملانصرالدین,داستان  ملانصرالدین,داستانک  ملانصرالدین,جوک  ملانصرالدین,جک  ملانصرالدین,جوک قشنگ  ملانصرالدین,متن  ملانصرالدین

 

منبع http://aminazargoshasb.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>