​​ ما عاشق هم هستیم

ما عاشق هم هستیم

85849529061270994090 350x337    ما عاشق هم هستیم

 

دلسرد نشو از عشق ،از وقتی که خوابیده

افسانه ی ما روزی ،دنیا رو تکون میده

در ها رو به روی بغض ،با هم دیگه می بندیم

یه روزی به امروزو ،این فاصله می خنیدم

عمری اگه باقی بود ،فردا رو اگه دیدیم

با شهرت این احساس ،دنیا رو تکون می دیم

دنیا رو تکون می دیم ،این جوری که دلبستیم

این حرف کمی نیست که ،ما عاشق هم هستیم

دنیا رو تکون می دیم

این جوری که دلبستیم

این حرف کمی نیست که

ما عاشق هم هستیم

منبع http://mohammadam1371.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>