​​ متن به سلامتی

متن به سلامتی

04971332697467648918 متن به سلامتی

بگم بسلامتی؟

بسلامتی چی؟

سلامتی زندگی که هیچ جوره

باهام راه نیومد؟

سلامتی عشقم؟که گذاشت رفت؟

سلامتی دل بزرگم که

شکسته و هزار تیکه شده؟

سلامتی چشام که یکیش اشکه یکیش خون؟

سلامتی دستم که بی نمکه؟

سلامتی ادمای اطرافم

که هیچکدومشون دوسم ندارن؟

سلامتی چی؟

بزار بگم سلامتی قبرم

که با همه بدبختیم

بالاخره یروز تمام

وجودمو در اغوش میکشه…

متن بسلامتی,متن بسلامتی جدید,جدیدترین متن بسلامتی,اس سلامتی, اسمس به سلامتی, اس های بسلامتی, اسمس قشنگ به سلامتی, اسمس عشقی به سلامتی

منبع http://e-d.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>