​​ اس ام اس فلسفی بزرگان

اس ام اس فلسفی بزرگان

زندگی مثل بازی شطرنج میمونه!

اگه بلد نباشی همه میخوان یادت بدن.

وقتی هم که یاد گرفتی همه میخوان شکستت بدن!

.images23 اس ام اس فلسفی بزرگان
.
♦جملات عارفانه و پندآموز♦

همه ادم ها با هم برابرند

اما پولدارها محترم ترند

همه آدم ها با هم برابرند

اما بچه ها واجبترند

همه ادم ها برابرند اما خانوم ها مقدم ترند

همه آدمها برابرند اما سیاه ها بدبخت ترند و سفید ها برترند

در کل همه ادم ها برابرند , اما بعضی ها برابر ترند!

.

.
♦جملات عارفانه و پندآموز♦

اینگونه زندگی کن:

شاد اما دلسوز

ساده اما زیبا

مهربان اما جدی

سبز اما بی ریا

و عاشق اما عاقل

.

.
♦جملات عارفانه و پندآموز♦

در دنیا همه چیز دوست داشتنی است

اما برای دنیا تلاش نکن که مقصد خاک است

.

.
♦جملات عارفانه و پندآموز♦

ما ادما همیشه صداهای بلند میشنویم

پرنگ ها رو میبینیم و کارهای سخت دوست داریم

غافل از اینکه خوب ها

اسون میان

بیرنگ میمونن

و بیصدا میرن…!

.

.
♦جملات عارفانه و پندآموز♦

صبر کردن دردناک است

و فراموش کردن دردناکتر

ولی از این دو دردناکتر اینست که

ندانی باید صبر کنی یا فراموش …

.

.
♦جملات عارفانه و پندآموز♦

عشقی که تنها با یک نگاه اغاز میشود

با شناخت , سست و ست تر میشود

ولی عشقی که با شناخت اغاز میشود

با هر نگاه عمیق و عمیق تر میشود…

.

.

X اس ام اس فلسفی جدیدX اس ام اس فلسفی سنگینX اس ام اس عارفانه جدیدX اس ام اس فلسفی پندآموزX اس ام اس سنگینX اس ام اس سنگین۹۳X اس ام اس سنگین جدیدX اس ام اس سنگین قشنگ

اس ام اس فلسفی جدید, اس ام اس فلسفی سنگین, اس ام اس عارفانه جدید, اس ام اس فلسفی پندآموز, اس ام اس سنگین

منبعhttp://khodaymannnn.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>