طنز ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ

خداحافظ

طنز ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ

ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ:

-۱ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻣﺒﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﻦ ﻣﯿﮕﻦ ﺧﻮﺏ ﺯﺣﻤﺖ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ

-۲ ﺩﻭ ﻗﺪﺟﻠﻮ ﺗﺮ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ –

۳ﺟﻠﻮ ﺩﺭ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
-۴ﺩﺍﺧﻞ ﺣﯿﺎﻁ ﺑﺎ ﺻﺪﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎﺭﯾﻦ ،ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ

-۵ﺟﻠﻮ ﺩﺭ ﺣﯿﺎﻁ ) ﺳﺎﻋﺖ ۱ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ( ﺑﺮﯾﻢ ﺩﯾﺮ ﻭﻗﺘﻪ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ

-۶ﺟﻠﻮ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ

-۷ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ

-۸ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻕ ﺑﻮﻭﻭﻕ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ

ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺤ ﻬﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﻭﺍ ﺧﺪﺍ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺪﻩ ﺩﯾﺸﺐ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮﺩﻡ؟ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻦ

منبع http://ilov_.loxblog.com

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *