​​ مطالب دلگیرانه

مطالب دلگیرانه

134967528814 350x312 مطالب دلگیرانه

تـــو دور میــشوی …

مــن در همیــن دور می مــانم …

پشیمـــان که شـــدی …

بــرنگــرد !

لاشـــه ی یـک دل که دیــدن نــدارد …

———————————————-

در پیش چشــم همـه

برای مـن دسـت نیـافتنـی بـودی …

حـرفـی نیسـت …

امـا بی انصـاف …

لااقـل در پیـش چشـم مـن …

بـرای همـه دم دستـی نبـاش …

———————————————–

کلمات هم شده اند بازیچـــه مـــــــــــن و تـــــــــــو !

مـــــن برایِ تــــو می نویسم …

تـــــــو برایِ او مـــی خوانی !

———————————————–

اونـــے کـﮧ رفـــت …

وقتــے بــﮧ اجبـــار برگشـــت

دیگـــﮧ نــﮧ خـــودش هســـت نــﮧ احساســـش …!

” وجدانـــش ” اونــــو آورده ……………..!

منبع http://donyaye-gham.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>