​​ متنهای کوچک عاشقانه

متنهای کوچک عاشقانه

normal Avazak ir Love 10351 350x261 متنهای کوچک عاشقانه

 

پاییز

وقتی که می رفتی، بهار بود

تابستان که نیامدی، پاییز شد

پاییز که برنگشتی، پاییز ماند

زمستان که نیایی، پاییز می ماند

تو را به دل پاییزی ات

فصلها را به هم نریز…


————————————————-

می خواهد خورشید نقاشی کند

و زیر پایش

حوضی آبی

با ماهی های سرخ

اما بیچاره

مدادِ سیاه.

————————————————

دلتنگی یعنی حس شیرین خاطراتی که قلبت رابه آتیش میکشاند

اما باشوری اشکهای تلخ میفهمی …

تنهاچیزی که ازاوداری فقط یه مشت خاطرات شیرین

که اشکهایت توراازاین رویای خیس بیدارمیکند

که دیگراونیست


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>