​​ اس ام اس درباره سکوت

اس ام اس درباره سکوت

اس ام اس در رابطه با سکوت

بی وفایی 350x336 اس ام اس درباره سکوت

بعضی ها گریه نمی کنند

اما از چشم هایشان معلوم است

که اشکی به بزرگی یک سکوت

گـــــوشه ی چشمشان به کمیـــــن نشستهاس ام اس در رابطه با سکوتدیشب در جاده های سکوت

در ایستگاه عشق

هر چه منتظر ماندم کسی برای لمس تنهاییم توقف نکرد

و من تنهاتر از همیشه به خانه برگشتم . . .


اس ام اس در رابطه با سکوتآواز عاشقانه ی ما در گلو شکست

حق با سکوت بود صدا در گلو شکست

تا آمدم با تو خدا حافظی کنم

بغض امان نداد و در گلو شکستاس ام اس در رابطه با سکوتگاهی دلت آنقدر می گیرد

که مجبوری تمام بغضت را با سکوت دفن کنی

واین است کار این روزهای خاکستری مناس ام اس در رابطه با سکوت


سکوت بی بهانه ترین صدای مهر است

و من سکوت می کنم تا بگویم

دوستت دارماس ام اس در رابطه با سکوت


کاش می شد برگردی و ببینی

چگونه چشمانم تقاص سکوتت هایت را پس می دهد

کاش …اس ام اس در رابطه با سکوتدوستت دارم در سکوت

مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارداس ام اس در رابطه با سکوتتاوان عشق وسکوتم برای تو فقط یه چیز بود

سقوط …اس ام اس در رابطه با سکوتاین روزها حرفی برا گفتن جز سکوت ندارم

اما اشک های زیادی برای ریختن دارم

منبع http://nadersms.ir

 

اس ام اس درباره سکوت,اس ام اس درباره سکوت کردن,اس ام اس درباره سکوت کرد,اس ام اس  سکوت,اس  سکوت ۹۳,اس  سکوت جدید,اس های سکوت,اس ام  سکوت


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>