​​ پیامک عاشقانه غمگین

پیامک عاشقانه غمگین

اس ام اس عاشقانه
جان غمگین تن سوزان دل شیدا دارم
آنچه شایسته عشق است مهیا دارم
سوزدل خون جگر آتش غم درد فراق
چه بلاها که ز عشقت من تنها دارم

index4 پیامک عاشقانه غمگین

خیلی دوستت دارم اما نمیدونم “خیلی” رو چطوری بنویسم که خیلی خونده بشه

——————-

هستند کسانی که از شدت دلتنگی به کما رفته اند …
حرف نمیزنند …
راه می روند …
نفس میکشند …
ولی چیزی حس نمیکنند !
فقط فکر میکنند و
فکر میکنند و
فکر میکنند …!

—————————-

بی بهانه رفتی و من همچنان در انتظارِ ،
بیـــ ـی بهانه آمدنت
هستم

—————————

دلتنـــــــگی… درســـــــت مـــــــثل چـــــــاقویـــــــی هســـــــتـــــــ کـــــــه مـــــــیذارن بیـــــــخ گــــلـــو!!! امـــــــا هـــــــر چـــــــی میکـــــــشن نمـــــــیبره!!!

————————

میدانی تنهایی کجایش درد دارد ؟ انکارش !

———————-

زمانیکه خاطره هایت از امیدهایت قوی تر شدند،

پیر شدنت شروع می شود…!!!

———————-

و از خوشی های روزگار همین بس
که در هر ساعت از شبانه روز که دلت خواست
به کسی زنگ بزنی و او بی درنگ گوشی را بردارد
و بگوید “سلام، جان ِ دل !! ”
که بدانی مزاحم نیستی…
که اصلا انگار منتظر زنگت بوده..!!

———————–

ای کــاش دلـیـل شـب بیــداری هایـم
بودنت بــود
نــه نبودنـت

———————

سخت است عشقت را دو دستی تقدیم غریبه ها کنی و فقط بگویی:”خوشبخت بشید”  ):

منبع http://pari-naz-19.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>