​​ شعر او یک فرشته است

شعر او یک فرشته است

88418317048751986792 شعر او یک فرشته است

 

او یک فرشته است….

تاج از فرق ملک برداشتن             جاودان این تاج بر سر داشتن

در بهشت آرزو ره یافتن                 هر نفس شهدی به ساغر داشتن

روز،در انواع نعمت ها و نازها           شب بتی چون ماه در بر داشتن

صبح،از بام جهان چون آفتاب           روی گیتی را منور داشتن

شامگه،چون ماه رویا آفرین             ناز بر افلاک و اختر داشتن!

چون صبا در مزرع سبز فلک           بال در بال کبوتر داشتن

حشمت و جاه سلیمان یافتن         شوکت و فر سکندر داشتن

تا ابد در اوج قدرت زیستن              ملک هستی را مسخر داشتن

بر تو ارزانی که مارا خوشتر است     لذت یک لجظه مادر داشتن…

او یک فرشته است,مادر,شعرمادر, متن مادر, شعردرباره مادر, شعر مادرها, اس ام اس مادر
منبعhttp://www.atrbehesht.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>